Dotacje na innowacje

Projekt: „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe Genesis Capital i jej partnerów w obrębie transakcji inwestorskich”

Wartość projektu: 360 000 PLN

Wysokość dofinansowania z EFRR: 252 000 PLN

Wysokość dotacji celowej: 176 400 PLN

Okres realizacji: 37 800 PLN

Celem projektu jest zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych, które zachodzić będą pomiędzy spółką Genesis Capital i jej partnerami biznesowymi w zakresie realizacji projektów inwestorskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu klasy B2B, który udostępniony zostanie w technologii SaaS.